Free songs
Back
logo bhakti darshan tv
नेपाली || English

977-01-5010815

स्वस्थ्य नै धन हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने कार्यक्रम हो । हरेक नागरिक स्वस्थ्य रहनुपर्छ र स्वस्थ्य सम्बन्धि विभिन्न जानकारी विभिन्न रोगसंग सम्बन्धित विशेषज्ञता हाँसिल गरेका चिकित्सक संग स्टूडियोमा नै प्रत्यक्ष कुराकानी गरिन्छ । साप्ताहिक रुपमा प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा टेलिफोन मार्फत दर्शकहरुले स्वस्थ्य सम्बन्धि जिज्ञासा प्रत्यक्ष चिकित्सक संग राख्न सक्नेछन् ।

No Notify!
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin